Kurs instruktora jazdy konnej - pomorskie


Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością  jazda konna

Zapraszmy na kurs instruktora rekreacji ruchowej jazda konna, który odbędzie się w terminie 12.09.2014-04.10.2014.

Koszt kursu 2200,00 zł.
 
Warunkiem uczestniczenia w kursie jest przysłanie ankiety zgłoszeniowej oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 25% ceny kursu, pozostałą część wpłaty należy uiścić w dniu rozpoczęcia zajęć. Nr konta Hanna Kokocha Stajnia KOŃ-AK   04 1140 2004 0000 3402 6194 0932   

Na tydzień przed pierwszymi zajęciami uczestnik musi dostarczyć komplet dokumentów składający się z:
a.   świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu instruktora jazdy
c. 2 zdjęć.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagany jest aktywny udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych poprzez wykonywanie zadań postawionych przez prowadzących.
Zabrania się  nagrywania, filmowania, fotografowania zajęć i materiałów.
Dla uczestników kursu, którzy nie wykazali się dostateczną wiedzą praktyczną i znajomością przedmiotu, ale są w stanie przygotować się do egzaminu w późniejszym terminie zostanie zorganizowany płatny egzamin poprawkowy w kwocie 100,00 złotych.
Organizator może odwołać kurs jeżeli będzie zbyt mała ilość chętnych. W takim przypadku przedpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy potencjalnego kursanta.

Dla osób bezrobotnych możliwość dofinansowania kursu z Urzędu Pracy!

Stajnia Koń-AK
ul. Szeroka 23
83-331 Niestępowo
tel. 515-108-225
hkokocha@wp.pl

www.stajniakonak.zabookuj.eu

 
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia
 
UWAGA !!! OSTATNI KURS HIPOTERAPII W TYM OŚRODKU !!!

Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnościę hipoterapia odbędzie w Stajni Koń-AK w Niestępowie w terminie 18.08.2014- 11.09.2014.

Koszt kursu 2800,00 zł.

18.08.2014 zajęcia rozpoczną się o godz 11.00
 
Wymagania wstępne dla uczestników (dotyczy również badań lekarskich i psychologicznych wymaganych odrębnymi przepisami):
 
* wykształcenie  średnie,
* dobry stan zdrowia pozwalający na podejmowanie wysiłków fizycznych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
* ukończony kurs instruktora rekreacji ruchowej jazda konna.
 
Regulamin kursu

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest przysłanie ankiety zgłoszeniowej oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 25% ceny kursu, pozostałą część wpłaty należy uiścić w dniu rozpoczęcia zajęć. Nr konta Hanna Kokocha Stajnia KOŃ-AK   04 1140 2004 0000 3402 6194 0932   

Na tydzień przed pierwszymi zajęciami uczestnik musi dostarczyć komplet dokumentów składający się z:
a.   świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zawodu instruktora jazdy konnej,
c. 2 zdjęć.
d. legitymacji instruktora jazdy konnej

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagany jest aktywny udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych poprzez wykonywanie zadań postawionych przez prowadzących.

Dla osób bezrobotnych możliwość dofinansowania kursu z Urzędu Pracy!

Stajnia Koń-AK
ul. Szeroka 23
83-331 Niestępowo
tel. 515-108-225
hkokocha@wp.pl

www.stajniakonak.zabookuj.euSzukaj w katalogu

Promowane firmy

Agnieszka Eliks

Sopot, Polna 1
tel. 603-674-621
www.agnieszkaeliks.zabookuj.eu

Horse University

Przyjaźń, Łapino 30 A
tel. 668-068-098
www.horseuniversity.zabookuj.eu

Apartament Mielno

Mielno, Pionierów 18/211
tel. 603-172-222, 605-284-735
www.apartamentmielno.zabookuj.eu

Przychodnia Weterynaryjna "Centrum Zdrowia Zwierząt" S.C.

Przodkowo, Gdanska 1a
tel. 058 667-447-499

Stado Ogierów Starogard Gdański

Starogard Gdański, Mickiewicza 13
tel. 058 562-40-01
www.stadostarogard.zabookuj.eu