Roztrzygnięcie konkursu fotograficznego


Wyłoniliśmy zwycięzcę naszego konkursu!

I miejsce - Paulina R.

Paulina_R2.jpg

II miejsce - Dominika Teodorczuk

II_miejsce_D.Teodorczuk.jpg

III miejsce -  Katarzyna Konieczek

kasia15.JPG

Wymienione osoby prosimy o odbiór nagród w siedzibie naszego portalu:

Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

pon-pt 8-19, sob 10-14

Zapraszamy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłaszamy konkurs fotograficzny pt.: "Końska moda w kolorach jesieni"

 

 

valence.jpg

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zrób zdjęcie swojemu pupilowi ubranemu w akcesoria jeżdzieckie w odcieniach jesieni i prześlij je do nas. Warunki uczestnictwa w konkursie i regulamim publikujemy poniżej. 

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    * Organizatorem konkursu jest portal www.zabookuj.eu.
    * Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
    * Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej.

II. UCZESTNICY  KONKURSU

    * Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w wyznaczonym terminie nadeśle zdjęcia o odpowiedniej tematyce.
    * W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy portalu www.zabookuj.eu.

III. WARUNKI KONKURSU

    * Zdjęcia na konkurs należy nadsyłać do końca października na adres info@zabookuj.eu
    * Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku listopada. Wyniki zostaną oficjalnie opublikowane na łamach zabookuj.eu
    * Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.
    * Osoby biorące udział w konkursie mogą, zamiast imienia i nazwiska, podać swój pseudonim.
    * Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu oraz zaakceptowaniem wszystkich jego punktów.
    * Warunkiem przyjęcia zdjęcia do konkursu jest:
       a) nadesłanie w terminie zdjęcia o odpowiedniej tematyce;
       b) nadesłane zdjęcia muszą być w formacie min.  640x480 jpg lub png.
    * Uczestnik konkursu składając swóje zdjęcie:
       a) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zdjęcia i przenosi je na portal zabookuj.eu w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki zabookuj.eu uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń konkursu;
       b) oświadcza, że zdjęcie nie zostało uprzednio nigdzie opublikowany;
       c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, i/lub pseudonim (należy podać choćby jedno do publikacji artykułu na łamach zabookuj.eu). Imię i nazwisko można zastrzec, jednak zwycięzca musi je podać, razem z innymi danymi, w celu umożliwienia przesłania nagrody pocztą.
    * Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowań fotografii.
    * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nienagrodzonych zdjęć.
    * Jury ma prawo nie przyjąć zdjęć niezwiązanych z tematyką konkursu,  bądź propagujących niewłaściwe zasady moralne.

IV. NAGRODY

    * Spośród nadesłanych zdjęć, jury wyłoni trzy zwycięskie fotografie.
    * Kontakt ze zwycięzcą konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem adresu e-mail, z którego została wysłana nagrodzona praca.
    * Nagrodami w konkursie są: I m-ce derka, II m-ce czaprak, III m-ce owijki.
   

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!Szukaj w katalogu

Promowane firmy

Sklep Jeździecki Zabookuj Gdańsk

Gdańsk, Lubczykowa 5
tel. 58 742-36-16
www.sklep.zabookuj.eu

Estancja Mezowo

Mezowo, Kiełpińska 39
tel. (58) 742-11-93, 790-537-737
www.estancjamezowo.zabookuj.eu

Stajnia Pępowo

Pępowo, Gdańska 151
tel. 693-803-163
www.stajniapepowo.zabookuj.eu

Rekreacyjna Jazda Konna "PODKÓWKA"

Nowy Klincz, Nowy Klincz 30
tel. 505-580-608
www.koniekoscierzyna.zabookuj.eu