Licencje czy klasy sportowe?


Licencje czy klasy sportowe?
Odwieczny problem zawodników rozwiązany
!
 
   Jedna z czytelniczek zapytała nas o wiadomości na temat poszczególnych kroków w zdobywaniu kolejnych licencji i klas sportowych w jeździectwie. Rzeczywiście w internecie jest niewiele danych na ten temat, a jak są to połowiczne i napisane niejasnym językiem. Dlatego po zasięgnięciu informacji w Polskim Związku Jeździeckim spróbujemy rozwiać wszelkie wątpliwości i wszystko stanie się jasne. 
   Potocznie nazywana „licencja” według przepisów PZJ to „uprawnienia sportowe”, które mówią o prawie do startu na danym poziomie. Uprawnienia sportowe są nadawane dożywotnio. „Klasa sportowa” jest zdobywana przez zawodnika w ciągu roku kalendarzowego, obowiązuje od daty wypełnienia norm do 31 grudnia i świadczy o aktualnych osiągnięciach, formie. Natomiast „licencja” jest wykupioną w PZJ lub WZJ możliwością startu w zawodach. 
   Wszystko zaczyna się od rejestracji w WZJ lub PZJ. Przy pierwszej tego typu procedurze należy przedstawić następujące dokumenty:
- wypełniona karta zawodnika,
- kserokopia dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej,
- zgoda rodziców na udział w zawodach – w przypadku osób niepełnoletnich,
- legitymację potwierdzającą zdobycie brązowej odznaki jeździeckiej,
- wniosek z oświadczeniem dla zawodników zrzeszonych w klubach,
- aktualne badania lekarskie,
- dokument potwierdzający wykupienie polisy ubezpieczeniowej,
- potwierdzenie opłaty rejestracyjnej i za licencję roczną (lub wpłata kwot podczas rejestracji w WZJ).
logo_pzj.gif   Przy kolejnych rejestracjach liczba tych dokumentów zdecydowanie się ogranicza. Należy wówczas pokazać dotychczasową kartę zawodnika lub dokument stwierdzający wcześniejszą rejestrację, polisę ubezpieczeniową, zaświadczenie lekarskie i oczywiście uiścić opłatę za licencję roczną. 
   Początkujący zawodnik, czyli taki, który pierwszy raz był zarejestrowany po 1 stycznia 2007 roku, aby rozpocząć starty musi zdać egzamin na brązową odznakę. Po wykupieniu licencji w WZJ otrzymuje wówczas wstępne uprawnienia sportowe, z którymi może startować w konkursach do klasy L1 włącznie. Kolejny krok to srebrna odznaka i ukończenie konkursu licencyjnego z wynikiem do 3,5 pkt karnego. Wtedy nadawane są uprawnienia sportowe III stopnia, które dają możliwość startu do klasy N1. Osoby, które były zarejestrowane w WZJ bądź PZJ przed 1 stycznia 2007 roku, nie muszą zdobywać odznak jeździeckich. 
   Aby uzyskać kolejny poziom, czyli uprawnienia sportowe II stopnia, należy ośmiokrotnie ukończyć konkurs klasy N lub N1 na 0 pkt karnych. Dostajemy wówczas prawo startu w konkursach CSI2* oraz rozgrywanych w Polsce CSIO i CSI3*. Do tego etapu wszystkie uprawnienia nadaje Wojewódzki Związek Jeździecki. Najwyższy stopień uprawnień sportowych, czyli I, nadaje PZJ po ukończeniu na zawodach rangi ogólnopolskiej 2* lub 3* konkursu klasy CC lub CC1 czterokrotnie „na czysto”. Mamy wtedy prawo do nieograniczonych startów w zawodach międzynarodowych i uczestniczenia w Mistrzostwach Polski Seniorów, oczywiście po spełnieniu pozostałych warunków kwalifikacji. 
   Dla osób, które maja na koncie pewne osiągnięcia i chcą wznowić swoją karierę sportową, są pewne ułatwienia w zdobyciu uprawnień sportowych. Osoba, która w swojej karierze posiadała kiedykolwiek III klasę sportową w skokach, otrzymuje dożywotnio uprawnienia sportowe III stopnia. Zawodnik, który zdobył kiedyś II klasę sportową, uzyska dożywotnio uprawnienia sportowe II stopnia. Analogicznie jest z I klasą i uprawnieniami I stopnia. Oczywiście wszystkie te osiągnięcia muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i wynikami z zawodów.
   Zawodnicy startujący w dyscyplinie WKKW również mogą ubiegać się o uprawnienia w dyscyplinie skoków przez przeszkody. Zawodnik, który ukończy zawody CNC1* z wynikiem: ujeżdżenie max 75 pkt, kros bez punktów karnych na przeszkodach i max 90 sek. spóźnienia, skoki do 16 pkt karnych na przeszkodach otrzyma uprawnienia sportowe III stopnia w skokach. Posiadanie w karierze I klasy sportowej w WKKW uprawnia do wystawienia uprawnień sportowych II stopnia w skokach. Natomiast mistrzowska klasa sportowa w WKKW daje zawodnikowi uprawnienia sportowe I stopnia w skokach.  
   Warunki uzyskania poszczególnych klas sportowych przedstawia tabela „Wykaz norm do zdobycia klas sportowych na dużych koniach”.  
   Teraz wiadomo już wszystko, a więc – rejestrować się i na parkury!
 
Paulina M.
Dokumenty:
Zgloszenie zawodnika do rejestracji w PZJ  - dokument często modyfikowany dla potrzeb rejestracji w WZJ


Szukaj w katalogu

Promowane firmy

Sklep Jeździecki Zabookuj Gdańsk

Gdańsk, Lubczykowa 5
tel. 58 742-36-16
www.sklep.zabookuj.eu

Estancja Mezowo

Mezowo, Kiełpińska 39
tel. (58) 742-11-93, 790-537-737
www.estancjamezowo.zabookuj.eu

Stajnia Pępowo

Pępowo, Gdańska 151
tel. 693-803-163
www.stajniapepowo.zabookuj.eu

Rekreacyjna Jazda Konna "PODKÓWKA"

Nowy Klincz, Nowy Klincz 30
tel. 505-580-608
www.koniekoscierzyna.zabookuj.eu