Konno po drogach publicznych


zwartowkowww_18235349.jpgPlanując przejazd drogami publicznymi podczas konnego wypadu w teren wierzchem czy też w zaprzęgu, należy bliżej zaznajomić się z przepisami, jakie nas dotyczą. Zagadnienie to dokładnie opisane jest w kodeksie drogowym. Drogami publicznymi są drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. Jazda konna zakazana jest po drogach międzynarodowych oraz po drogach, na których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych.
Wybierając się na przejażdżkę, musimy używać tylko zwierząt niepłochliwych. Oczywiście stopień wrażliwości  konia podlega naszej subiektywnej ocenie, ponieważ koń z natury jest zwierzęciem płochliwym i uciekającym. Ten artykuł kodeksu drogowego (art. 34. ust.1.) należy umiejętnie interpretować jako dopuszczanie do ruchu zwierząt zaznajomionych z maszynami silnikowymi, odgłosami ulicy i widokiem szybko przemieszczających się obiektów. Zwierzę musi być sprawne fizycznie i na tyle wyszkolone aby dawało sobą kierować.
Kierujący pojazdem zaprzęgowym jest obowiązany utrzymywać pojazd i zaprzęg w takim stanie, aby mógł nad nimi panować. Gdy wyjeżdża na drogę twardą w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi, jest obowiązany prowadzić zwierzę za uzdę. Nie wolno poruszać się obok innego uczestnika ruchu na jezdni, pozostawiać pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem oraz, co ciekawe, poruszać się pojazdem na płozach bez dzwonków czy grzechotek. Ponadto nie wolno przeciążać zwierzęcia. Ponownie stopień obciążenia pozostawiony jest subiektywnej ocenie i znajomości możliwości osobniczych naszych pracujących pupili. Przy większych imprezach należy pamiętać, że bezpośrednio jeden za drugim może jechać nie więcej niż 5 pojazdów zaprzęgowych, odległość między piątym pojazdem, a następnym nie może być mniejsza niż 200m.
Zobowiązani jesteśmy do poruszania się po drodze przeznaczonej do jazdy konnej lub pędzenia zwierząt, dopiero w przypadku braku takiej drogi wolno nam poruszać się po poboczu, a później w przypadku braku pobocza po jezdni. Zabroniona jest jazda bez uzdy, obok innego uczestnika ruchu na jezdni i poruszanie się po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności.
Dziwić może zapis dotyczący jeźdźców w wieku poniżej 17 roku życia, którym nie wolno poruszać się po drodze twardej. Niestety, kodeks nie dopuszcza nawet możliwości poruszania się młodych osób po drogach twardych w towarzystwie dorosłego opiekuna. W związku z tym, kiedy wyruszamy z młodymi jeźdźcami w teren należy unikać takich odcinków i szukać alternatywnej trasy.
znak.pngW przypadku, kiedy wybieramy się w teren z dwójką koni, jadąc na jednym i prowadząc drugiego lub przywołując go, zobowiązani jesteśmy, wjeżdżając na drogę trzymać drugie zwierze na uwięzi (art. 37. ust. 1.). Przy pojeździe zaprzęgowym możliwe jest prowadzenie dwóch zwierząt luzem, po prawej stronie pojazdu.
Pędzenie zwierząt według art. 37. ust 1. może odbywać się po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi. Zabronione jest pędzenie zwierząt po drodze międzynarodowej, a po innej drodze twardej - w okresie od zmierzchu do świtu, dodatkowo rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie. Nie wolno również pędzić zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość, zatrzymywać zwierząt na jezdni, zajmować więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów. Nie wolno pędzić zwierząt osobie poniżej 13 roku życia.
Poruszając się po drogach należy pamiętać, że będąc uczestnikiem ruchu powinno się zachować trzeźwość. Pomimo, że koń nie jest pojazdem mechanicznym zaliczany jest do pojazdów innych i według art. 178a Kodeksu Karnego ust. 2. „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż mechaniczny podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
    Zajmując się zwierzętami należy używać wyobraźni. Większość przepisów kodeksu drogowego opiera się na zdroworozsądkowych przesłankach i osobom odpowiedzialnym opisane w nim zasady postępowania z końmi na drodze nie powinny sprawiać trudności.

autor: Urszula SzczęsnySzukaj w katalogu

Promowane firmy

Sklep Jeździecki Zabookuj Gdańsk

Gdańsk, Lubczykowa 5
tel. 58 742-36-16
www.sklep.zabookuj.eu

Estancja Mezowo

Mezowo, Kiełpińska 39
tel. (58) 742-11-93, 790-537-737
www.estancjamezowo.zabookuj.eu

Stajnia Pępowo

Pępowo, Gdańska 151
tel. 693-803-163
www.stajniapepowo.zabookuj.eu

Rekreacyjna Jazda Konna "PODKÓWKA"

Nowy Klincz, Nowy Klincz 30
tel. 505-580-608
www.koniekoscierzyna.zabookuj.eu